Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Targówek Mieszkaniowy

Informacje

Dodaj treść

Oszmiana - sioło nad rzeką Oszmianką, położone w Obwodzie Grodzieńskim na Białorusi. Od 1413 roku znajdowało się w województwie wileńskim, po bitwie w 1432 roku stało się rezydencją Wielkich Książąt Litewskich z pięknym dworem.W 1566 roku otrzymało magdeburskie prawa miejskie. Na mocy postanowień III rozbioru Polski znalazło się pod zwierzchnictwem rosyjskim. W czasach II Rzeczypospolitej ponownie znalazło się pod zwierzchnictwem Polski, ponownie też w województwie wileńskim. Utracone po agresji ZSRR na Polskę. Dziś znajduje się tu Dom Polski.

Ciekawostki

Do 1921 zwała się Graniczna, bo oddzielała Nową Pragę od Targówka. Później zmieniono nazwę na dzisiejszą. Na rogu z Witebską niejaki Antoni Tyraj pobudował stajnie, dało to początek biznesowi dorożkarskiemu na tej ulicy.

Stan obecny:
Bloki osiedla Targówek. Powstały w drugiej poł. lat 70 XX w. wg proj. Małgorzaty Handzelewicz i Zbigniewa Wacławka. Na pocz. lat 70 ogłoszono konkurs na osiedle współgrające ze starą zabudową: najlepiej wypadł projekt małżeństwa Wacławka i Handzelewicz. Bloki mają różną ilość pięter i są zróżnicowane.

Nr 9: Zakłady Przeróbki Drewna Stefana Katelbacha. Zabudowania pochodzą z przeł. XIX i XX w. W 1930 wytwórnia wyrabiająca szpule dla przemysłu włókienniczego należała do Stefana Katelbacha, który kupił ją w latach '20. W celu usprawnienia zapewne fabryki wziął kredyty, pierwszy w 1928, potem w latach 1932-5. Kredyt oznaczony jest w archiwach numerem 2/235/0/1021. Katelbach utopił tu 800.000 zł, zamykając zakład w 1932. Ale w sumie chyba nic to, bo Katelbach był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce przed wojną. W czasie powstania warszawskiego mieścił się tu punkt sanitarno-opatrunkowy II Rejonu AK Targówek. Po wojnie działała tu Spółdzielnia Pracy Przemysłu Gumowego Santochem. Obecnie jest to drukarnia
Wieża ciśnień. Budynek w typie Rohbau, jakich wiele było w Warszawie, powstał najprawdopodobniej pod koniec XIX w., może tuż na pocz. XX.

 

Data nadania nazwy: ok. 1921 roku.

KomentarzeKomentarze (0)