Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Targówek Mieszkaniowy

Informacje

Dodaj treść

Lida - miasto w zachodniej części Białorusi, założone w 1323 roku przez wielkiego księcia Giedymina. Szybko stało się stolicą księstwa lidzkiego, będąc do XVI w. jednym z największych ośrodków Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1590 roku uzyskało prawa miejskie. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów należało do Polski, utracone podczas rozbiorów. Po ciężkich walkach 16-17 IV 1919 roku Wojska Polskiego zostało włączone w granice Okręg Wileński Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. Zajęte przez bolszewików podczas wojny 1920 roku, rok później znalazło się w granicach II Rzeczypospolitej a swoją siedzibę znalazły tu dwie formacje wojskowe - 77. Pułk Piechoty oraz 5. Pułk Lotniczy. Utracone podczas II wojny światowej.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)