Położenie

Dzielnice
Wilanów
Osiedla
Zawady

Informacje

Dodaj treść

Władysław Lerch (1901-1940) - pedagog. Pochodził ze Stanisławowa, był absolwentem Kursów Nauczycielskich a także Studium Oświatowego Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Turku w 1923 roku, później przeniósł się bliżej stolicy - najpierw do Karczewa a w 1927 roku do Czosnowa. Tu przez sześć lat działalności doprowadził do wybudowania nowej szkoły a razem z Kołem Młodzieży Wiejskiej "Wici" zainicjował budowę pomnika upamiętniającego dziesięciolecie niepodległości Polski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom rozpoczął regularne nauczanie dorosłych a także przygotował kursy gospodarstwa domowego. Był zwolennikiem ugrupowań lewicowych, dlatego też w 1932 roku wystąpił wraz z mieszkańcami przeciwko wyrokom zapadłym na procesie brzeskim. Taka postawa zaowocowała usunięciem go z zajmowanej funkcji i przeniesieniem do niezaangażowanych wówczas politycznie Zawad należących do podwarszawskiej wówczas gminy Wilanów. Jako zapalony społecznik już po roku malutka wiejską szkołę doprowadził do stanu świetności - dwie pokazowe lekcje kuratorium uznało za wzorcowe i poleciło zaprezentować na specjalnej rejonowej konferencji nauczycielskiej. Założył bibliotekę gromadzką i Koło Przyjaciół Zawad, w 1936 roku przy szkole działała już orkiestra. W związku z rolniczo-sadowniczym charakterem osady zorganizował konkurs "Nasza Wieś w Kwiatach", czym aż do wybuchu wojny bardzo zmienił całe otoczenie. Na początku okupacji hitlerowskiej włączył się w działalność konspiracyjną, jednak 19 I 1940 roku został aresztowany przez gestapo za odmowę przyznania się do obywatelstwa niemieckiego (co sugerowałoby nazwisko) i po trwających blisko pięć miesięcy brutalnych przesłuchaniach zginął rozstrzelany w Palmirach.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2000.08.28

KomentarzeKomentarze (0)