Zawady

Informacje

Zawady - niegdyś nadwiślańska osada wzmiankowana jako wieś kościelna już w 1288 roku. Wówczas należała do opactwa czerwińskiego na Błoniu. Liczyła między 6 a 8 łanów (średnio ok. 120 hektarów), w ostatniej ćwierci XVII w. była dzierżawiona przez króla Jana III Sobieskiego. Na początku XIX w. liczyła nieco ponad 400 mieszkańców, w 1839 roku została oczynszowana a po upadku powstania styczniowego uwłaszczona i włączona do gminy Wilanów. Rozwinęło się tam wówczas sadownictwo, które swój szczytowy okres osiągnęło w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1951 roku wraz z Wilanowem została włączona w granice administracyjne Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: nowoprojektowana trasa Mostu Południowego do rzeki Wilanówki (fragment między ul. Sytą a ul. Grabalówki), wzdłuż rzeki Wilanówki do jej ujścia (fragmentarycznie wzdłuż wschodniej granicy Parku Leśnego Morysin), nurt Wisły.