Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Radość

Informacje

Dodaj treść

Kazimierz Król (1853-1944) - nauczyciel, historyk literatury, tłumacz. Redagował "Przegląd Pedagogiczny", należał do grona twórców "Słownika geograficznego" a także opracował wiele haseł do "Słownika języka polskiego" Jana Karłowicza i dostępnego w prenumeracie "Słownika języka polskiego" ułożonego wspólnie z Władysławem Niedźwiedzkim. Jako tłumacz specjalizował się w dziełach z zakresu pedagogiki, geografii i literatury (m.in. opracował prozą średniowieczny poemat hiszpański "Cyd" a także "Pieśń o Rolandzie"). W ramach Polskiej Macierzy Szkolnej wspólnie z Janem Nitowskim ułożył "Historię literatury polskiej" a także "Podręcznik do nauki historii literatury polskiej". Opublikował również krótkie - jak to sam napisał "opowieści" - "Jan Paweł Woronicz, znakomity poeta i mówca wielki patriota polski", "Krzyżacy w Polsce", "Tatarzy a Polska".

Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kwatera 240, rząd I, miejsce 25.

Nazwa ulicy może jednakże odnosić się do któregokolwiek z władców Polski noszących imię Kazimierz (np. Kazimierz III Wielki czy Kazimierz IV Jagiellończyk).

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
nazwa jest prawdopodobnie jeszcze przedwojenna lub zaraz powojenna. Zachowana podczas przyłączenia tych terenów do Warszawy 1951.05.15.

KomentarzeKomentarze (0)