Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stary Mokotów

Informacje

Dodaj treść

Aleksander Kraushar ps. Alkar (1843-1931) - adwokat, historyk, publicysta, poeta, działacz oświatowy. Był rodowitym warszawiakiem z żydowskim rodowodem. Jako poeta zadebiutował w wieku dwudziestu lat, opisując niedolę biedoty żydowskiej. Podczas powstania styczniowego był redaktorem "Niepodległości" - półurzędowego organu Rządu Narodowego, w którym prowadził dział "Wiadomości z pola bitwy". W 1867 roku ukończył studia prawnicze w Szkole Głównej i rozpoczął praktykę adwokacką. Był znakomitym researcherem i infobrokerem - przeczesywał archiwa w poszukiwaniu ciekawostek o stolicy, z którą był związany do końca życia. Swoje spostrzeżenia i zebrane materiały opublikował w takich pracach, jak m.in. "Dawne pałace warszawskie", "Salony i zebrania literackie warszawskie", "Kupiectwo warszawskie" czy "Typy i oryginały warszawskie". Należał do grona członków-założycieli Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w Warszawie.

Spoczywa:
Grób rodzinny na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 51, rząd I, miejsce 1/3 (projektant Adam Malinowski, płaskorzeźba autorstwa Edwarda Wittiga).


1933.12.14 - 1958.12.31 był patronem niewielkiej uliczki przebiegającej przez teren dzisiejszej parafii p.w. św. Szczepana.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Mokotów. Powstały w 1948-50 wg proj. Mikołaja Soroki, Zasława Malickiego i Stefana Tworkowskiego. Lokale przeznaczono dla ok. 10.000 mieszkańców, członków WSM. Jest to ponad 40 budynków.
 

Data nadania nazwy: 1960.05.05

Komentarze



Komentarze (0)