Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Chrzanów

Informacje

Dodaj treść

Kopalnia - zakład górniczy zajmujący się wydobyciem z ziemi surowców mineralnych mających zastosowanie w gospodarce.

Ciekawostki

Stan obecny:

Fort IV Chrzanów. Fort twierdzy Warszawa ukończony w 1886, otoczony suchym rowem fortecznym, posiadał kaponierę czołową, szyjową i 2 półkaponiery boczne. W okresie modernizacji zbudowano kaponierę do ostrzału międzypól. Fort posiadał wał z szerokim przedpiersiem. Powierzchnia wynosiła 24,38 ha. Jego zadaniem było kontrolowanie szosy i kolei kaliskiej. W 1909 podlegał kasacji, ale w 1910 zdecydowano o ocaleniu fortu. W 18-27.09.1939 stacjonował i walczył tu 360 pułk piechoty. Po II wojnie mieścił się tu zakład garmażeryjny, później nawet nielegalna gorzelnia.
 

Data nadania nazwy: 1954.04.12. Wcześniej nazywała się Fortowa.

KomentarzeKomentarze (0)