Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stary Mokotów

Informacje

Dodaj treść

Mieczysław Karłowicz (1876-1909) - kompozytor, dyrygent, taternik, publicysta, fotograf. Przyszedł na świat w Wiszniewie na Białorusi, jego ojcem był znany językoznawca.Jako jedenastolatek zamieszkał wraz z rodzicami w Warszawie, gdzie kontynuował rozpoczętą wcześniej naukę gry na skrzypcach a po ukończeniu nauki w Gimnazjum Wojciecha Górskiego równolegle studiował harmonię (pod kierunkiem Zygmunta Noskowskiego) i skrzypce (w klasie Stanisława Barcewicza) w Instytucie Muzycznym a także nauki przyrodnicze na Uniwersytecie. Komponowaniem zajął się już podczas nauki (studia wiolinistyczne kontynuował jeszcze w Berlinie) a w 1903 roku powołał do życia orkiestrę Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Dwa lata potem znalazł się w gronie założycieli grupy "Młoda Polska". Już podczas studiów skomponował swe najpopularniejsze utwory - cykl 22 pieśni na głos i fortepian, z których najsłynniejsze to "Skąd pierwsze gwiazdy", "Na śniegu", "Pamiętam ciche, jasne, złote dni" czy "Smutna jest dusza moja". Na uwagę zasługuje też symfonia "Odrodzenie", poematy symfoniczne "Powracające fale", "Stanisław i Anna Oświęcimowie" i "Rapsodia litewska", koncert skrzypcowy oraz prolog symfoniczny "Biała gołąbka". W 1907 roku osiadł w Zakopanem, był znakomitym taternikiem i narciarzem, z upodobaniem fotografował górską przyrodę. Zginął w Tatrach przysypany lawiną na wschodnich zboczach Małego Kościelca.

Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kwatera 33, rząd IV, miejsce 10.
Do 1954.04.12 był patronem dzisiejszej ul. Niccolo Paganiniego a do 1954.05.20 ul. Kiermaszowej.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 9: Bliźniak. Przed wojną mieszkał tu Stanisław Walery Grzymałowski (1893-1968) - mgr inż. mechanik, organizator przemysłu maszynowego i metalowego w Polsce (wysokiej klasy specjalista od importu), wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Nr 11: Bliźniak. Przed wojną mieszkali tu inż. dróg i mostów Mieczysław Seymanden (1897-?) i jego żona artystka malarka Dorota z Berlinerblau`ów Seymanden (1898 lub 1900-1943) oraz Janusz Rudnicki ps. "Orwid" (1897-1979), harcerz, komendant Okręgu Warszawskiego ZHP w czasie I wojny światowej, członek POW, odznaczony orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi Litwy Środkowej, Krzyż Niepodległości i Krzyżem "Za Wierną Służbę", z zawodu inż. rolnik mleczarz (absolwent SGGW).
Bloki osiedla Mokotów (po stronie parzystej od Niepodległości do Wołoskiej). Powstały w 1948-50 wg proj. Mikołaja Soroki, Zasława Malickiego i Stefana Tworkowskiego. Lokale przeznaczono dla ok. 10.000 mieszkańców, członków WSM. Jest to ponad 40 budynków.

Nr 16: Dom. Mieszkali tu małżonkowie Krystyna Bożek (ur. 1924) i Józef Bożek (1919-2011) - lekarze. Ona to profesor pediatra, wieloletni dyrektor Instytutu Matki i Dziecka i autorka ponad 200 publikacji naukowych. On zaś był profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym nauk medycznych, wysokiej klasy specjalistą onkologiem, kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży we wspomnianym ośrodku, autorem wielu tekstów naukowych, w tym podręcznika "Nowotwory wieku dziecięcego".

Data nadania nazwy: 1929.06.20

KomentarzeKomentarze (0)