Jana Bułhaka

Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Fort Bema

Informacje

Dodaj treść

Jan Bruno Bułhak (1876-1950) - fotografik. Pochodził z Ostaszyna (Ziemia Nowogródzka). Ukończył jedno z wileńskich gimnazjów, później przeniósł się do Krakowa, gdzie studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sztuki fotograficznej uczył się w Dreźnie pod kierunkiem Hugo Erfhurtha. W okresie międzywojennym prowadził Zakład Fotograficzno-Artystyczny przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Był pionierem dokumentacji fotograficznej - na zamówienie Uniwersytetu Warszawskiego w 1920 roku wykonał zdjęcia wszystkich zabytkowych budynków stolicy, później skatalogował tak m.in. Wilno i Lublin, tworząc łącznie 158 albumów "Polska w obrazach Jana Bułhaka". Założył Fotoklub Wileński, następnie zaś Fotoklub Polski. Podczas okupacji hitlerowskiej stracił większą część negatywów. Po wojnie osiadł w Warszawie, gdzie powołał do życia Związek Polskich Artystów Fotografików oraz Polskie Towarzystwo Fotograficzne. Do śmierci zdążył jeszcze zrobić ponad 1000 fotografii dokumentujących zniszczenia i początki odbudowy stolicy a później ok. 6000 zdjęć zabytków Polski. Był autorem podręczników i prac z zakresu estetyki oraz techniki fotografii (np. "Bromografika czyli metoda wtórnika", "Fotografika", "Technika bromowa"). Zmarł nagle podczas pobytu w Giżycku.
 

Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, Aleja Zasłużonych, 37 grób od strony zachodniej (proj. Marian Kuriata).
 

Upamiętnienia:
ul. Z. Krasińskiego 18 - tablica na frontowej ścianie budynku, którego był mieszkańcem.

Ciekawostki

Stan obecny:
 

Osiedle domków Groty. Powstało w 1973-5 wg proj. Andrzeja Rogowskiego. Stanęło tu 336 domków jednorodzinnych i 10 wielorodzinnych.

Nr 10: w tym domu mieszkał Przemysław Andrzej Czerski (1928-1990) - profesor, specjalista w zakresie genetyki człowieka i radiobiologii promieni niejonizujących. Przez wiele lat związany był z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Instytutem Matki i Dziecka. Opublikował ponad 150 artykułów w fachowej prasie. Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany został w Waszyngtonie, na Mount Olivet Cementery.
 

Data nadania nazwy: 1975.03.03

KomentarzeKomentarze (0)