Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Targówek Mieszkaniowy

Informacje

Dodaj treść

Horodło - wieś gminna w woj. lubelskim (powiat hrubieszowski), wzmiankowana już w 1287 roku, będąca za czasów Kazimierza Wielkiego miejscem sądów pogranicznych polsko-litewskich. tu 2 X 1413 roku zawarta została unia polsko-litewska potwierdzająca wspólną politykę obydwu państw, wprowadzająca wspólne sejmy, urzędy wojewodów i kasztelanów na Litwie, zrównanie szlachty litewskiej z polskimi rodami (nadania herbowe) ale ustalająca odrębność wielkiego księcia na Litwie, wybieranego przez króla Królestwa Polskiego za radą i wiedzą zarówno panów polskich, jak i bojarów litewskich.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)