Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stary Mokotów

Informacje

Dodaj treść

Grażyna tytułowa bohaterka powieści litewskiej Adama Mickiewicza z 1822-23 roku. Była dziedziczką Lidy, piękną żoną księcia nowogródzkiego Litawora, zdecydowaną przeciwniczką współpracy męża z Krzyżakami w celu pokonania księcia Witolda. Doprowadziła do bitwy z Zakonem, podczas której zginęła dowodząc wojskiem w męskim przebraniu, doprowadzając jednak wcześniej do zwycięstwa. Po odkryciu prawdy Litawor popełnił samobójstwo. Imię to wymyślił sam wieszcz a w języku litewskim oznacza ono tyle, co "piękna".

Jako że wcześniej ulica nazywała się Mickiewicza, zmieniono nazwę na wiążącą się ściśle z poetą.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 7: kamienica. Przedwojenna. W latach `30 mieszkał tu prof. dr inż. Janusz Groszkowski (18981984) - pionier polskiej i światowej radiotechniki, wieloletni wykładowca akademicki, twórca i kierownik Instytutu Radiotechniki a także wspóltwórca i prezes Polskiej Akademii Nauk. Po wojnie zamieszkał w domu przy ul. Nowowiejskiej 22.

Nr 15: przed wojną działała tu Fabryka Posadzek Drzewnych Tomasza Damięckiego.

Nr 20: kamienica. Na podwórzu wolno stojąca na cokole kapliczka z figurą Matki Boskiej.

Nr 22: kamienica. Przed wojną jedno z mieszkań zajmowali Antoni Wajówd (1905-1944) i jego żona Jadwiga Hładko-Wajwód. Wspólnie swoje projekty sygnowali podpisem MEWA (współpracował z nimi Edward Manteuffel-Szoege). Specjalizowali się w plakatach i grafice użytkowej. On był laureatem Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu (1937), członkiem Loży Wolnomalarskiej a także Koła Artstów Grafików Reklamowych. Mieszkał tu również szybownik, pilot i konstruktor Szczepan Grzeszczyk (1901-1967). Jego sąsiadem był Stanisław Broniewski "Orsza" (1915-2000) - ekonomista, harcmistrz, pisarz. Podczas wojny żołnierz AK, naczelnik Szarych Szeregów - swoje doświadczenia opisał w kilkunastu publikacjach, m.in. "Akcja pod Arsenałem", "Florian Marciniak: naczelnik Szarych Szeregów" czy "Całym życiem: Szare Szeregi w relacji naczelnika". Był Honorowym Obywatelem m.st. Warszawy. Jest patronem skweru położonego nieopodal. Do grona lokatorów zaliczał się także Tadeusz Beniamin Janczyk (1904-1990) - ekonomista, publicysta, działacz spółdzielczy, poseł na Sejm PRL w latach 1952-56 i 1961-1972.
u zbiegu z ul. Puławską: Kapliczka. Pochodzi najprawdopodobniej z końca XVIII w.
 

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)