Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Radość

Informacje

Dodaj treść

Ezop (VI w. p.n.e.) - bajkopisarz grecki. Był postacią legendarną, o której niewiele wiadomo. Miał pochodził z Mistra w Azji Mniejszej, Lidii albo i Frygii. Rzekomo był niewolnikiem na wyspie Samos. Tam też bacznie obserwował współmieszkańców i opowiadał o ich przywarach, przypisując je poszczególnym zwierzętom. Dość szybko wieść o jego talencie trafiła na dwór królewski, a władca wysłał go do Delf, gdzie miał poznać przyszłość króla Krezusa. Otrzymał na drogę znaczną sumę pieniędzy, którą miast dać miejscowym kapłanom odesłał do właściciela z kolejną bajką, komentując w sobie właściwy sposób ich postępowanie. Ściągnął tym na siebie wyrok śmierci, bowiem ci oskarżyli go o kradzież pucharu ze świątyni Apollina i strącili ze skały.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1954.04.12. Wcześniej nosiła imię Ignacego Krasickiego.

KomentarzeKomentarze (0)