Dezyderego Adama Chłapowskiego

Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stary Służew

Informacje

Dodaj treść

Dezydery Adam Chłapowski herbu Dryja (1788-1879) - generał, działacz społeczno-gospodarczy, pionier mechanizacji gospodarstwa wiejskiego. Pochodził z okolic Kościana, studiował w Akademii Artylerii w Berlinie oraz w paryskiej École Polytechnique. Był oficerem ordynansowym początkowo generała Jana Henryka Dąbrowskiego (późniejszego męża siostry) a potem Napoleona Bonaparte, odbywając z nim wszystkie kampanie począwszy od hiszpańskiej, przez austriacką, moskiewską po saską. Po przejściu do cywila, powrócił w 1815 roku do rodzinnego majątku Turkiew w Wielkopolsce, w którym pozostał do końca życia. Sprowadził tam z Wielkiej Brytanii nowoczesne maszyny i rozpoczął również hodowlę owiec. Jako pierwszy gospodarz wprowadził obowiązek drenowania pól a za sprawą znakomitych koligacji rodzinnych (szwagrem jego żony był sam książę Konstanty) doprowadził do prawnego uwłaszczenia chłopów. W swoich dobrach założył ochronkę dla najmłodszych oraz szkołę elementarną obowiązkową dla wszystkich, dzięki czemu wszyscy umieli tu czytać i pisać. Podczas powstania listopadowego brał udział w bitwie pod Grochowem, dowodząc szarżą kawalerii wstrzymującą rosyjska piechotę, po czym - awansowany do stopnia generała brygady - uczestniczył w wyprawie na Litwę, za co trafił na rok do więzienia. W latach 50-tych był członkiem izby wyższej pruskiego parlamentu.

Ciekawostki

Stan obecny:

róg ul. J. Rodowicza "Anody": krzyż przydrożny.

Zamknięte osiedle Chłapowskiego. Zabudowa jednorodzinna.

Data nadania nazwy: 1992.02.07

KomentarzeKomentarze (0)