Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Czerniaków

Informacje

Dodaj treść

Batalion AK "Oaza" - tajna organizacja powołana w 1944 roku w ramach Rejonu 5 Obwodu Mokotów AK "Obroża". Obejmowała swoim zasięgiem teren ograniczony ul. Chełmską, Sobieskiego, Wilanowem oraz Wisłą. Komendantem rejonu był ppor. Melchior Czesław Szczubełek ps. "Jaszczur", dowódcą batalionu zaś rtm. Emil Vaqueret ps. "Gryf". W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego batalion składał się z trzech kompanii strzeleckich, kompanii kaem, plutonu łączności, plutonu saperów oraz zespołu sanitarnego. Podzielony już 2 VIII, został odtworzony 26 VIII. Wsławił się podczas walk na Czerniakowie (ul. Chełmska), Sadybie (pl. Bernardyński) i Wilanowie. Jego przerzedzone oddziały zasilili wówczas żołnierze, którzy przedostali się tu przez Wisłę z prawego brzegu. Po rozbiciu Sadyby 1 i 2 IX batalion przeniósł się w rejon ulic Piaseczyńska - Konduktorska a także Puławska - Dolna, walczył również na Sielcach do kapitulacji Mokotowa 27 IX.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1992.12.18

KomentarzeKomentarze (0)