Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Bródno

Informacje

Dodaj treść

Baryczkowie (XVI-XVII w.) - kupiecki ród mieszczan Starej Warszawy. Najsłynniejsi jego przedstawiciele to:

Jerzy zwany też Jurgą (zm. 1528) - ławnik, rajca miejski i dwukrotny (1517 i 1527) burmistrz Starej Warszawy. Jako kupiec zmonopolizował handel zbożem w mieście, doprowadzając tym do wybuchu buntu w 1525 roku. Czternaście lat potem miał sprowadzić z Norymbergi cudowny krucyfiks, znajdujący się w Kaplicy Cudownego Pana Jezusa (tzw. Baryczkowskiej) w Archikatedrze św. Jana. Był właścicielem domu zajezdnego przy ul. Długiej, karczmy przy ul. Brzozowej, dworku u zbiegu Wąskiego Dunaju z nieistniejącą dziś ul. Żydowską oraz Kamienicy Kazubowskiej przy Rynku Starego Miasta 30.

Mikołaj (XVI w.) - również kupiec, właściciel kamienicy przy Rynku Starego Miasta 8, zwanej "Pierwszą Kamienicą Baryczkowską".

Wojciech zwany Adalbertem (1577-1642) - owiesny i koniuszy stajni królewskich. Był typowym przykładem awansu za zasługi - po wsławieniu się w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku został sekretarzem króla

Zygmunta III Wazy, funkcję tę zachował również po objęciu władzy przez Władysława IV. W 1617 roku został dzierżawcą wsi i folwarku ujazdowskiego zaś w 1629 roku rajcą Starej Warszawy. Wówczas to wybudował spichlerz przy ul. Brzozowej 22 i rozpoczął gruntowna przebudowę swojej kamienicy przy Rynku Starego Miasta 32 (zwanej dziś "Baryczkowską").

Jacek (zm. 1650) - przeor warszawskiego konwentu ojców dominikanów, organizator klasztoru i budowniczy kościoła swojego zakonu przy ul. Freta. Był bratem Wojciecha.

Stanisław I (1581-1651) - kupiec, prawnik. Był burmistrzem miasta Starej Warszawy (1623, 1628, 1639), właścicielem jednej z największych wówczas bibliotek. Pochowany został w podziemiach kościoła św. Jana.

Wojciech (zm. 1670) - prawnik, ławnik i rajca miejski, wójt Starej Warszawy podczas oblężenia miasta przez Szwedów. Był synem Wojciecha i bratem Stanisława II. Pierwszy w rodzie otrzymał szlachectwo.

Stanisław II (1615-1682) - przełożony stajni królewskich, tak jak i ojciec sekretarz króla Władysława IV Wazy. W latach 1643-1658 był rajcą miejskim a do tego między 1649 a 1651 wójtem Starej Warszawy. Podobnie jak brat w 1658 roku otrzymał szlachectwo. Był właścicielem dwóch kamienic przy Rynku Starego Miasta - pod nr. 7 (tzw. Kamienica Złocista) i pod nr. 17.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)