Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Czerniaków

Informacje

Dodaj treść

Augustówka - niegdyś nadwiślańska wieś, dziś część dzielnicy Mokotów położona na południowej części łuku Siekierkowskiego. Na jej terenie (na północ od ujścia Wilanówki do Wisły) znajduje się Fort X zwany "Augustówką" lub "Siekierkami"- jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa. Wybudowany w latach `80 XIX w. z racji położenia na podmokłym terenie nie posiadał żadnych betonowych schronów. Był zwykłą dwuwałową baterią znajdującą się w stale mokrej fosie. Prowadziła do niego wybrukowana droga, której resztą jest dzisiejsza ul. Wolicka. Istniał do 1913 roku, kiedy to został częściowo zniszczony. W czasie okupacji hitlerowskiej był świadkiem zarówno obrony wojsk polskich (1939), jak i niemieckich (1944). Później został przekształcony w strzelnicę sportową. Inną atrakcją tych terenów są starorzecza Wisły wraz z powstałymi jeziorami (Czerniakowskie, Sielanka i Wilanowskie).

Ciekawostki

Stan obecny:

róg ul. Wiertniczej: Figura Jana Nepomucena. Stoi w miejscu dawnego rozlewiska Wisły: miał chronić okolicę przed powodziami. Postawiono figurę w XIX w. W 1981 Marta Owczarczyk wykonała nową figurę z piaskowca szydłowieckiego, gdyż stara rozsypała się ze starości. W 2002 firma ITI, budująca tu biurowiec odnowiła figurę i przeniosła na dawne miejsce.
Nr 30: Elektrociepłownia Siekierki. Oddana do użytku w 1961 roku.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)