Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Radość

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
Aleksander Orłowski (1777-1832)  malarz realistyczny, rysownik i grafik. Nauki pobierał od Jana Norblina, kształcił się też w Petersburgu, gdzie później otrzymał posadę nadwornego malarza wielkiego księcia Konstantego. Po epizodzie w wojsku przyjechał do Warszawy, gdzie poznał księcia Józefa Poniatowskiego. Od 1802 roku ponownie mieszkał w Petersburgu. Jego twórczość to przede wszystkim konie i sceny batalistyczne. Najbardziej znane obrazy: "Bitwa pod Racławicami", "Rajtar na białym koniu", "Rzeź Pragi", "Siedzący żołnierz".

Aleksander Orłowski (1801-1864) - kapitan artylerii, uczestnik powstania listopadowego odznaczony licznymi orderami, w tym Virtuti Militari. Po jego upadku osiadł w Paryżu, gdzie zmarł.
Spoczywa:
Cmentarz Montmorency, sekcja B, rząd 7.

Ciekawostki

Stan obecny:

 

Data nadania nazwy: 1954.04.12.
Wcześniej nosiła imię Artura Grottgera.

KomentarzeKomentarze (0)