Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Czerniaków

Informacje

Dodaj treść

Wincenty Witos (1874-1945) - polityk, działacz ruchu ludowego, publicysta, rolnik. Przyszedł na świat w  podtarnowskich Wierzchosławicach. Ukończywszy cztery klasy szkoły powszechnej został drwalem. Od 1895 roku należał do Stronnictwa Ludowego, z ramienia którego w latach 1908-1914 był posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego a później również do austriackiej Rady Państwa. W 1909 roku wybrany został wójtem swojej rodzinnej wsi, którą to funkcje piastował przez 22 lata. Po utworzeniu PSL 'Piast" na przełomie 1913/14 przeszedł do tej formacji, pełniąc funkcję jej prezesa w latach 1918-31. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę został wybrany posłem na sejm, trzykrotnie (24 VII 1920 - 13 IX 1921; 28 V 1923 - 14 XII 1923 i 10 V 1926 - 14 V 1926) sprawował funkcje premiera. Po przewrocie majowym, usunięty z rządu, został jednym z przywódców Centrolewu. Aresztowany przez władze sanacyjne, po procesie brzeskim w którym został oskarżony o próbę zamachu stanu, wyjechał do Rożnowa w Czechosłowacji, skąd współorganizował Front Morges. W Polsce znalazł się ponownie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Aresztowany przez hitlerowców we IX 1939 roku przez dwa lata przebywał w więzieniu (odrzucił bowiem propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego), po czym bardzo długo był pod stałym nadzorem gestapo w areszcie domowym. Po wyzwoleniu odrzucił jakąkolwiek współpracę z nowymi władzami (nie podjął obowiązków prezydenta Krajowej Rady Narodowej i propozycji wyjazdu do Moskwy w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej). Pogarszający się stan zdrowia (choroba Parkinsona) spowodował, że zamieszkał w Krakowie. Tam też zmarł na skutek powikłań po zapaleniu płuc.


Spoczywa:
Cmentarz w Wierzchosławicach.


Upamiętnienia:
Plac Trzech Krzyży - pomnik (odsłonięcie - 23 I 1974).

Ciekawostki

Stan obecny:
 Nr 31: Centrum handlowe PANORAMA.

Powstało na pocz. lat 90 XX w.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)