kamienica Rembaczewskiego

Mapa

Informacje

Dawniej: Powstała w 1835 wg proj. Corazziego. W poł. XIX w. działała tu traktiernia Antoniego Lipczyńskiego, a także mieszkał tu muzyk August Zymerman. W 1912 przeniósł się tu spod nr 5 skład naczyń kuchennych i kuchenek Edwarda Dusoge’a. Równocześnie działał tu magazyn mód Aux Quatre Saisons. W latach ’30 XX w. działał tu sklep z obuwiem Karola Górskiego i punkt sprzedaży samochodów Auto-Union. Dwór Żebry. W XVIII w. mieścił się tu dwór Tomasza Żebry, osobistego lekarza królewskiego. Pałacyk Jerzego Augusta Mniszcha. Powstał po 1762 na krawędzi skarpy, otoczony sporym ogrodem. Stał na rzucie prostokąta z ryzalitami po obu stronach. Miał 2 piętra. Po obu bokach stały oficyny połączone ćwierćkolistymi galeriami z osiową bramą. Pod koniec XVIII w. pałac przeszedł w ręce Szczęsnego Potockiego.