Położenie

Dzielnice
Wilanów
Osiedla
Wilanów Królewski

Informacje

Dodaj treść

Zygmunt Vogel (1764-1826) - malarz, rysownik, pedagog. Pochodził z Wołczyna niedaleko Brześcia (dzisiejsza Białoruś), wychowywał w dobrach rodziny księcia Michała Czartoryskiego, który pomógł w jego kształceniu i sprowadził do Warszawy, dając mu mieszkanie na swojej posesji przy ul. Solec. Przez dwa lata uczył się zawodu architekta w Morawicy pod Kielcami, w 1780 roku został zaprotegowany przez Stanisława Kostkę Potockiego do Malarni Królewskiej. Początkowo uczył się kopiując dzieła swojego ulubionego Canaletta, z czasem sam zaczął uwieczniać widoki stolicy, używając do tego akwareli, tuszu i ołówka. Siedem lat później został dostrzeżony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, który mianował go podległym wyłącznie sobie rysownikiem gabinetowym i zlecił podróż do Małopolski (Krzeszowice, Tęczyn, Alwernia, Lipowiec, Olkusz, Rabsztyn, Pieskowa Skała), której plonem był album zawierający 63 akwarele i rysunki. Król dość często zlecał mu podobne zlecenia, ale również doceniał jego pracę, zapraszając regularnie do udziału w słynnych obiadach czwartkowych. Przez kilka lat równolegle był oficerem korpusu artylerii konnej, do którego zadań należało sporządzanie dokumentacji rysunkowej sprzętu wojskowego. Po III rozbiorze pozostał w Warszawie, stając się cenionym nauczycielem rysunku. Od 1807 roku - na osobiste zaproszenie Samuela Bogumiła Lindego - uczył w Liceum Warszawskim, był wykładowcą budownictwa w Szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii a dziesięć lat później został kierownikiem Katedry Rysunku i Perspektywy na Wydziale Sztuk Pięknych powstałego właśnie Uniwersytetu Warszawskiego.  Mieszkał w pałacu Wincentego Krasińskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Jego prace do dziś stanowią ważny dokument z dziejów architektury stolicy doby rozbiorów. Utrwalił widoki najbardziej reprezentacyjnych wówczas budowli - Łazienek, Królikarni, pałacu w Natolinie, Wilanowa, Młocin a także większości stołecznych kościołów, murów miejskich, bram, pałaców a także ratusze.Swój album zatytułowany Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych i miejsc pamiątkowych w Polsce” zadedykował Towarzystwu Warszawskiemu Przyjaciół Nauk, którego był członkiem od 1806 roku. Prywatnie był teściem znanego pisarza Józefa Korzeniowskiego, należał też do loży masońskiej. Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, rząd 26, miejsce 6.

Ciekawostki

Stan obecny:

róg ul. Koralowej: krzyż przydrożny.

róg ul. Sytej: kapliczka.

 


Data nadania nazwy: 1960.05.05. Wcześniej nazywała się Graniczna.

KomentarzeKomentarze (0)