Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Ursynów Północny

Informacje

Dodaj treść

Jan Zaorski (1887-1956)  chirurg, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszedł na świat w Krakowie, w 1912 roku uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Lwowskiego, studiował też w Berlinie i Hamburgu. Dowódca szpitala polowego Legionów Polskich w trakcie I wojny światowej. Szpitalem polowym dowodził też w latach 1919-1920, w wojnie polsko-radzieckiej uczestniczył w stopniu majora lekarza. Pracował w II Klinice Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szpitalu Sióstr Elżbietanek jako ordynator Oddziału Chirurgicznego (od 1930 roku), gdzie założył pierwszą warszawską stację krwiodawstwa. Mieszkał wówczas wraz z rodziną na piętrze siedziby Liceum im. Jana Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30. Podczas II wojny światowej prowadził tajne wykłady z medycyny, był też chirurgiem szpitala powstańczego. Od 1946 roku kierował Zakładem Chirurgii Operacyjnej i Anatomii Topograficznej UW. Profesorem zwyczajnym UW został w 1951 roku, później prowadził III Klinikę Chirurgiczną UW. Należał do Towarzystwa Naukowców Polskich. Napisał ponad 60 prac naukowych. Szczególnie cenione są jego zasługi w rozwoju chirurgii wrzodów trawiennych i leczeniu gruźlicy.
Do 1990.09.20 był patronem dzisiejszej ul. Kukułki.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy:
1993.02.12

KomentarzeKomentarze (0)