Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Mirów

Informacje

Dodaj treść

Nazwa ulicy nie jest jednoznaczna - jedni historycy wywodzą ją od... więzienia, inni zaś od wsi Wola, gdyż biegła do pola elekcyjnego na Kole.

Ciekawostki

Powstała jako Gościniec do Babic i tak była początkowo zwana. Tędy również szło się na pole elekcyjne na Kole. W 1904 istniała tu jednoklasowa szkoła podstawowa dla dzieci z Woli. W 1940 ulicy nie włączono do getta i po zniszczeniach wojennych nadawała się do odbudowy, jednak większość budynków rozebrano. 
 
 Stan obecny:

róg ul. Wolność: krzyż metalowy. Jest to zbiorowa  mogiła  żołnierzy polskich i rosyjskich poległych w czasie powstania   kościuszkowskiego. Początkowo stał tu krzyż drewniany z figurą Jezusa i   obrazkiem MB. Tradycją było to, że przychodziły tu w wigilię siostry   karmelitanki z Wolskiej, zapalały znicze i śpiewały pieśni. Z czasem   stało się to miejscem pielgrzymek o uzdrowienie dzieci chorych na   konwulsje. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX w. krzyż zastąpiono   metalowym.
Nr 2a: kamienica i 3 oficyny.
Nr 8: Mur fabryki Strójwąsa. Kawałek tego muru oddzielał dzielnicę żydowską od aryjskiej.
Bloki osiedla Muranów Południowy. Powstały w 1947-56 wg proj. Bohdana Lacherta z zespołem.

 Data nadania nazwy: 1771 rok

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)