Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Brzeziny

Informacje

Dodaj treść

Paweł Włodkowic herbu Dołęga (1370-1435/36) - prawnik, pisarz religijny, twórca polskiej doktryny prawa międzynarodowego. Przyszedł na świat w podpłockim Brudzeniu Dużym, kształcił w Pradze i Padwie, doktoryzował w zakresie prawa kanonicznego w Akademii Krakowskiej. Należał do najbardziej zaufanych ludzi króla Władysława IV Jagiełły, reprezentując go m.in. podczas soboru w Konstancji (1414-18) - gdzie wystąpił z traktatem O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi i procesach z Krzyżakami w Budzie na Węgrzech  (1413) oraz we Wrocławiu (1420). Przez lata był wykładowcą Akademii Krakowskiej, pełniąc w latach 1414-15 obowiązki jej rektora a od 1418 roku prorektora. Znacznie przyczynił się do wzrostu rangi Polski na arenie europejskiej. W 1424 roku objął probostwo w Kłodawie. Zmarł w Krakowie podczas jednej z wizyt.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1960.05.05

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)