Władysława Okińskiego

Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Rakowiec

Informacje

Dodaj treść

Władysław Okiński (1906-1944)  socjolog i pedagog, autor wielu praz z zakresu samokształcenia. Pochodził z Włocławka, był uczniem Floriana Znanieckiego, po uzyskaniu doktoratu został wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1938 roku zamieszkał w stolicy, gdzie pracował w Instytucie Pedagogiki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego najważniejsze prace to: "Problemy samokształceniowe" i "Problemy społecznych uniwersytetów powszechnych w Polsce". W trakcie II wojny światowej działał w tajnym Instytucie i wykładał na Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Podczas jednego z wykładów w domu rodziców Hanny Czaki został aresztowany wraz ze studentami. Po bestialskich przesłuchaniach na Pawiaku 21 I 1944 roku wszyscy zostali rozstrzelani w ruinach Muranowa.

Ciekawostki

Stan obecny:

 

Bloki osiedla Rakowiec. Powstawały między 1958 a końcem lat 70 XX w. wg proj. Zofii i Oskara Hansenów, Zasława Malickiego i Mariana Szymanowskiego.
Nr 5: Przedszkole Integracyjne nr 312.


Data nadania nazwy: 1969.01.31

KomentarzeKomentarze (0)