Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Młynów

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
Mikołaj Wierzynek (przed 1300 - 1360) - patrycjusz krakowski, kupiec i bankier, który przybył do tego miasta z Niemiec przed 1316 rokiem. Szybko związał się z dworem Władysława Łokietka a za czasów Kazimierza Wielkiego stał się szanowanym przedsiębiorcą - był udziałowcem w młynach wybudowanych przez Wrocław na tamtejszej Kępie Mieszczańskiej. W 1336 roku został wójtem Wieliczki a pięć lat później stolnikiem sandomierskim, król powierzył mu również obowiązki generalnego zarządcy polskiego dworu królewskiego, co wiązało się z wieloma misjami dyplomatycznymi. Był również ważną postacią w ówczesnej stolicy - pełnił funkcję ławnika (1344) a następnie rajcy miejskiego (1347 i 1356). Zmarł w Krakowie.
 

Spoczywa:
Prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie, którego budowę sfinansował.

 


Mikołaj Wierzynek (zm. 1368) - kupiec i bankier krakowski, syn opisanego wcześniej Mikołaja. Swoje interesy przejął po ojcu, rozciągając je na niemal całą Europę Zachodnią. Miał być w 1364 roku organizatorem słynnej - wg kronikarzy aż trzytygodniowej - uczty, podczas której Kazimierz Wielki podejmował wielu władców naszego kontynentu.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1939.01.02

KomentarzeKomentarze (0)