Wacława Borowego

Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Północne

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
Wacław Borowy (1890-1950) - historyk literatury, krytyk, bibliotekarz. Pochodził z Tuszynka, niewielkiej miejscowości niedaleko Łodzi. Studiował na uniwersytetach we Lwowie i Krakowie, z Warszawą związał się w 1916 roku jako nauczyciel w szkole średniej a potem pracownik Archiwum Akt Dawnych i Biblioteki UW, opracowując wiele norm bibliotecznych i zasad katalogowania. W 1935 roku został dyrektorem tej ostatniej placówki a od 1938 roku również profesorem uczelni, obejmując Katedrę Historii Literatury Polskiej. W czasie wojny nadal wykładał, często we własnym domu w podwarszawskim Zalesiu, podczas Powstania Warszawskiego z narażeniem życia ratował zbiory swojej placówki. W swym dorobku miał wiele publikacji z zakresu literatury romantycznej i okresu Młodej Polski (m.in."Rytmika prozy Żeromskiego", "O poezji Mickiewicza", czy "Łazienki a >Noc listopadowa< Wyspiańskiego"), licznychbiografii(np. "Aleksander Patkowski", "Boy jako tłumacz", "Bronisław Chlebowski jako krytyk i historyk literatury", "Gilbert Keith Chesterton", "Ignacy Chodźko", "Kraszewski jako krytyk literatury europejskiej", "O Norwidzie", "O Żeromskim", "Z rozmów i listów o Żeromskim", "Żeromski i świat książek", "Ze studiów nad Fredrą", "Jan Kasprowicz", "Leopold Staff", "Stanisław Windakiewicz"), opracowań dotyczących stosunków polsko-angielskich ("Angielska relacja o Polsce z r. 1598", "Anglicy, Szkoci i Irlandczycy w wojsku polskim za Zygmunta III", "Anglo-polonica", "Między Londynem a Moskwą w wieku szesnastym", "Początki stosunków kulturalnych polsko-angielskich", "Stosunki polsko-angielskie w początkach reformacji"), studiów i szkiców literackich ("Dziś i wczoraj", "Kamienne rękawiczki", "O poezji polskiej w wieku XVIII", "O wpływach i zależnościach w literaturze", "Szkoła krytyków", "Tragizm szekspirowski w świetle nowszej krytyki angielskiej", "Z naszych zapomnień", "Zagadkowość w kompozycji ziadów i próba jej wyjaśnienia", "Ze studiów nad literaturą XVIII w.") a także instrukcji bibliotecznych ("Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej"). Ważnymi tytułami są również raporty"Odzyskane zbiory rękopisów i grafiki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie" z 1925 roku Okres Powstania Warszawskiego 1944 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: relacja Bohdana Korzeniewskiego spisana przez Wacława Borowego oraz"Tezy ogólne w sprawie rewindykacji i odszkodowań z zakresu kultury i sztuki". Zmarł w stolicy.
Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kw. 233, rząd IV, miejsce 3.

Wacław Borowy (1904-1957) - dziennikarz, publicysta. Przed wojną był zastępcą redaktora dziennika "Dzień Dobry", w czasie okupacji redagował prasę podziemną, po wojnie znalazł się w ekipie tworzącej "Życie Warszawy".
Spoczywa:
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany (Kalwiński), kwatera L, rząd 2, miejsce 9.

Ciekawostki

Stan obecny:
 

Bloki osiedla Górczewska. Powstały w 1977-1985 wg proj. Krzysztofa Tauszyńskiego. Przeznaczone na 25.000 mieszkańców.

Nr 8: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Ośrodek powstał w 1997, od 2004 nosi dzisiejszą nazwę.
Róg ul. Raginisa. Oligoceńskie Ujęcie Wody. 6 letnich kranów i 12 zimowych czerpią wodę z gł. 244 m.
 

Data nadania nazwy: 1980.02.22.

KomentarzeKomentarze (0)