Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Kabaty

Informacje

Dodaj treść

Villardczyk - absolwent działającego w czasie II wojny światowej w Villard-de-Lans we Francji (region Rodan-Alpy, departament Ieacutere) Liceum im. Cypriana Norwida, które finansował początkowo Polski Czerwony Krzyż a następnie Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji oraz polska ambasada w Paryżu. Było ono kontynuatorem założonego w 1939 roku w Paryżu. przez Zygmunta Lubicza-Zaleskiego (przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego a następnie paryskiej Sorbony). Tu znalazło się rok później, prowadziło nauczanie wg polskiego systemu ze znacznie rozszerzoną kulturą i językiem francuskim. Zostało zamknięte w 1946 roku.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy
: 1998.05.11

KomentarzeKomentarze (0)