Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Lublin - miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego, położone na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą i jej dopływami: Czechówką i Czarniejówką. Prawa miejskie od 1317 roku. Nazwa pochodzi od imienia własnego Lubel albo też Lubla.  Nazwa ulicy charakteryzuje jej historyczną funkcję - Trakt biegnie w kierunku Lublina.

Ciekawostki

Stan obecny:

róg ul. Skalnicowej: kapliczka.  
Nr 157: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Powstał w latach 1880-6 wg proj. Konstantego Wojciechowskiego z fundacji Potockich. Wystrój wykonał Bolesław Syrewicz. Po wojnie odbudowany w 1946.  Dawny cmentarz. Skończył działanie w poł. XIX w., zachowało się kilka nagrobków, m.in. Anny z Jaklewiczów Pancer (1844), Faustyny z Mazurkiewiczów Moszyńskiej (1850).
na wysokości numeru 181: kapliczka. róg ul. Dzielnicowej: krzyż przydrożny.  

Data nadania nazwy: 1960.05.05. Złożyło się na nią kilka ulic: Stanicowa (do 1954.05.20 ul. Wawerska - od dzisiejszego Wału Miedzeszyńskiego do ul. Borowieckiej), Wawelska (od ul. Borowieckiej do ul. Przygodnej), właściwy Trakt Lubelski (od ul. Przygodnej do ul. Lucerny), ul. Morwowa (do 1954.04.12 ul. Główna - od ul. Lucerny do dzisiejszej ul. Rabatowej) i ul. Ugorowa (od dzisiejszej ul. Rabatowej do ul. Płowieckiej).

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=8553ee6a8b1f055c28ec42749d98e288& 2022-09-13 21:23:49

1rl06d

Zdjęcie
h=8553ee6a8b1f055c28ec42749d98e288-
2022-05-02 07:51:46

v5nbq921