Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Są dwie osoby o tym imieniu. Teodor Toeplitz (1793-1838) - kupiec i przemysłowiec, działacz społeczności żydowskiej. Był rodowitym warszawiakiem, w tym mieście prowadził znany dom handlowy, później zaś miał udziały w jednym z największych ówczesnych banków. Podczas powstania listopadowego był członkiem Straży Obywatelskiej. W swoim mieszkaniu przy ul. Daniłowiczowskiej stworzył znany salon kulturalny. Zajmował się również reforma judaizmu (należał do warszawskiego dozoru bożniczego, powołanego w miejsce zlikwidowanej gminy żydowskiej) - dokonał m.in. nowatorskiego opracowania Pięcioksięgu. Zmarł w rodzinnym mieście. Spoczywa: Cmentarz Żydowski, kwatera 1.
Teodor Toeplitz - (1875-1937) - urbanista, działacz polityczny, społeczny i samorządowy. Przyszedł na świat w Szepetówce (obwód chmielnicki na Ukrainie), jednak kształcił się w Warszawie a potem w Berlinie, skąd został wydalony w związku z działalnością socjalistyczną. W 1897 roku ukończył Akademię Handlową w Antwerpii, samodzielnie dokształcając się w zakresie spółdzielczości pod kierunkiem Edwarda Abramowskiego oraz Romualda Mielczarskiego. Później wyjechał do Charkowa, gdzie w swoim domu prowadził tajne spotkania członków PPS. Tam zaprzyjaźnił się z Józefem Piłsudskim. Do Warszawy powrócił w 1910 roku, gdzie stał się współzałożycielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stawiającej domy na Rakowcu i Żoliborzu. Aktywnie działał we władzach stolicy, będąc ławnikiem a następnie członkiem Rady Miejskiej. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Zorganizował też Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, zasiadał w radach nadzorczych Banku Spółdzielczego "Społem" oraz Międzynarodowego Związku mieszkaniowego. Związany z Żoliborzem, powołał tam do życia Stowarzyszenie Spółdzielcze "Szklane Domy", które zajmowało się m.in. działaniami kulturalno-oświatowymi. Zmarł nagle w swoim domu w podwarszawskich Otrębusach.

Ciekawostki

Wcześniej nazywała się Ustronie.

Stan obecny:

Bloki osiedla WSM. Powstały 1946-49 wg proj. Stanisława Brukalskiego.

Data nadania nazwy: 1939.01.02.

KomentarzeKomentarze (0)