Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Karol Szajnocha wł. Karol Scheynoha de Wtellensky (1818-1868) - pisarz, historyk, działacz niepodległościowy. Wywodził się z czeskiej rodziny osiadłej w Komarnie, jego ciotecznym bratem był znany pisarz Walery Łoziński. Kształcił się w pobliskim Samborze i Lwowie, gdzie jako szesnastolatek założył konspiracyjne "Towarzystwo Starożytności". W 1835 roku został studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego, jednak już po kilku miesiącach nauki został aresztowany za pisanie antyrządowych wierszy. Po półtorarocznym areszcie został zwolniony i jednocześnie relegowany z uczelni z "wilczym biletem". Na wolności podjął się pracy korektora w kilku dodatkach do "Gazety Lwowskiej".Jego wiedza historyczna była wyłącznie wynikiem samokształcenia - doceniony przez poznanych redaktorów zadebiutował na łamach prasy w 1839 roku. Pierwszą publikację książkową - "Pogląd na ogół dziejów polski" - wydał osiem lat później nakładem "Biblioteki Zakładu Ossolińskich". Z czasem sam stał się jej redaktorem a od 1853 roku piastował funkcję zastępcy kustosza tej instytucji. Do jego obowiązków należało m.in. katalogowanie nowych nabytków i przeprowadzanie kwerend czytelniczych. Właśnie wówczas ukazało się drukiem jego najważniejsze dzieło - "Jadwiga i Jagiełło". Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia podjął się korekty nowego wydania "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego.  W 1860 roku całkowicie utracił wzrok. Skonstruował wtedy prosty przyrząd, dzięki któremu mógł dalej pisać swoje artykuły, wiersze, dramaty czy powieści. Poświęcał je głównie postaciom znanym z dziejów średniowiecznej Polski. Te krótsze drukował na łamach "Dziennika Literackiego", "Rozmaitości", "Dzienniku Mód" i "Tygodniku Lwowskim", te obszerniejsze (m.in. "Lechicki początek Polski", "Bolesław Chrobry", "Pierwsze odrodzenie się Polski za Łokietka") publikowała "Biblioteka". Pod koniec życia z trudem mógł się poruszać przez szybko postępujący reumatyzm. Zmarł we Lwowie.
 
 Spoczywa:
 Cmentarz Łyczakowski.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1930.03.13

KomentarzeKomentarze (0)