Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Marysin Wawerski

Informacje

Dodaj treść

Józef Struś (1510-1568) - lekarz, prekursor badania tętna, również poeta i tłumacz. Pochodził z Poznania, kształcił w miejscowej szkole przy kolegiackie Marii Magdaleny, potem w Akademii Lubrańskiego, gdzie przygotował się do studiów lekarskich na Akademii Krakowskiej, które później kontynuował w Padwie. Po zakończeniu ich w 1537 roku zdobyciem tytułu magistra medycyny i filozofii mieszkał w Poznaniu i Krakowa, z czasem zostając nadwornym lekarzem króla Zygmunta Starego a potem jego syna - Zygmunta Augusta. Przez pewien czas przebywał na Węgrzech, gdzie oprócz praktyki medycznej piastował również urząd zarządcy jednej z prowincji. W 1555 roku ogłosił drukiem wyniki swoich wieloletnich badań, wyróżniając w nich pięć rodzajów tętna oraz ich powiązania ze stanem psychicznym oraz temperaturą ciała. W latach 1557-59 był burmistrzem rodzinnego miasta. Zmarł tam podczas szalejącej epidemii dżumy, nie doczekawszy wydania swojego najważniejszego dzieła - „Opera medica scilicet de ortu et causis metallorum.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy:
nazwa jest prawdopodobnie jeszcze przedwojenna. Zachowana podczas przyłączenia tych terenów do Warszawy 1951.05.15.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)