Informacje

Dodaj treść

Strażak - osoba pełniąca służbę w straży pożarnej, przeszkolona do walki z ogniem a także do eliminowania skutków wypadków i klęsk żywiołowych.

Ciekawostki

W 2009 ulicę przedłużono o 1,5 km, tak, aby połączyć Rembertów i Targówek. Otwarcie jednak opóźniono o kilka miesięcy z powodu niedopatrzenia budowniczych: rury z gazem pod ulicą okazały się do wymiany.
 
Stan obecny:

róg ul. Chełmżyńskiej: kapliczka.
 
Nr 57\59: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2. W 1934 Towarzystwo Dobroczynne im. Michaliny Mościckiej założyło przy Parkowej, w domu Narutowicza, Zakład dla Dziewcząt Moralnie Zaniedbanych. W 1936 zakład przeniesiono na Krypską 41, a podczas powstania zakład przeniósł się na Krypską 39. W 1945 placówkę ponownie przeniesiono, tym razem na Grochowską 64, do pałacyku Wierzbickiego. Od 1973 MOW umieszczono w budynku szkoły z 1966 - Tysiąclatce. Od 2002 placówka wstąpiliła do międzynarodowej organizacji EUROMET zrzeszającej najstarsze placówki w Europie zajmujące się młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nr 65: Budynki Kawęczyńskich Zakładów Cegielnianych Kazimierza Granzowa. Zespół budynków fabrycznych powstał w 1895, produkowała jedne z najlepszych cegieł, oznaczonych inicjałami K.G.

Nr 96: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. 

Nr 121: Stadion Kadra Rembertów. Wojskowy Klub Sportowy Kadra powstał w 1923. Klub zawiązano ponownie w 1953 jako Zrzeszenie Sportowe Spójnia Rembertów. Boisko mieściło się wówczas w miejscu, gdzie dziś stoi budynek przedszkola przy ul. Kordiana. Stadion powstał w 1958-62 za pieniądze SKKFiT i Totalizatora Sportowego. W 1974 obiekt przekazano klubowi Kadra Rembertów na użytkowanie na 40 lat. Klub rozwiązano w 1994. W 2010 wojsko, które jest właścicielem ziemi, przeznaczyło działkę z boiskiem na sprzedaż. 

Nr 141: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 13. Załogę stanowi 42 strażaków w systemie zmianowym oraz 2 strażaków w systemie codziennym. Strażacy systemu zmianowego podzieleni są na trzy zmiany służbowe, na czele której stoi dowódca zmiany. Wyposażenie jednostki stanowią ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32/2,5, średni samochód gaśniczy GBAt 2,1/16/4, ciężki samochód gaśniczy GCBA 8,2/32, drabina mechaniczna SD 30, samochód kwatermistrzowski SKw-1, samochód operacyjny Sop (Ford Focus)

~ Fort Kawęczyn. Był to fort jednowałowy z rowem fortecznym wypełnionym wodą, powstał w 1892-3. Oprócz szyi fortu nie posiadał kaponier a fosa była broniona bezpośrednio z wałów. Powierzchnia fortu wynosiła ok. 2ha. Mieścił się między ulicami Strażacką, Żołnierską i linią kolejową do Mińska Maz. Po forcie obecnie nie ma ani śladu, choć jego resztki podobno zachowały się do II wojny światowej. W czasie wojny zaś na tym terenie mieścił się obóz dla żołnierzy ZSRR.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)