Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Marysin Wawerski

Informacje

Dodaj treść

Step - równina pozbawiona drzew, rzek i jezior, porośnięta wyłącznie trawami, charakterystyczna dla klimatu kontynentalnego o mroźnych zimach i gorących latach.

Ciekawostki

Ulica powstała na terenie osady Wygoda z XVIII w., kolonii, jaka obrosła karczmę o tej nazwie. Mieszkańcy uprawiali ziemię i obsługiwali podróżnych. W 1827 stało tu 5 gospodarstw i żyło 42 mieszkańców. W 1877 wieś należała do Osterloffa, właściciela dóbr Gocławek, mieściła 5 gospodarstw i 77 mieszkańców. W 1905 mieszkało tu już 112 osób w 8 gospodarstwach. W czasach międzywojnia Wygoda stała się letniskiem. W 1951 przyłączona do Warszawy.
 
 Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy: 1957.05.28. Wcześniej nazywała się Podgórna.

KomentarzeKomentarze (0)