Położenie

Dzielnice
Włochy
Osiedla
Stare Włochy

Informacje

Dodaj treść

Solipsy - wzmiankowana już w XV w. wieś, której nazwa pochodzi od  nazwiska pierwszych właścicieli, braci Solipyeszów herbu Wierzbowa.  Należała ona wówczas do parafii Służew. Już w następnym wieku zmieniała właściciela na rodzinę Rakowskich (najbardziej zasłużył się jej przedstawiciel imieniem Stanisław), którzy powiększyli jej tereny do 5  ha. Prawdopodobnie w latach `40 XVII w. jej właścicielem został Andrzej Leszczyński herbu Wieniawa (1608-1658), kanclerz wielki koronny,  arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1653 roku. Podczas potopu  szwedzkiego doszczętnie zniszczona i w XVIII w. razem z pobliskimi Włochami znalazła się w dobrach rodu Lubomirskich. Następnie całość  przejęła rodzina wojewody mińskiego Jana Augusta Hylzena (1702-1767), po  którego śmierci zarządzała nimi wdowa a następnie ich wnuk Tadeusz Antoni Mostowski (1766-1842), znany warszawski prawnik, publicysta i  działacz polityczny, minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego a  następnie Królestwa Polskiego. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego w 17 domach żyło tu łącznie ponad 250 osób. Od 1844 roku  należała do holenderskiej rodziny Koelichenów, zajmujących się  barwieniem tkanin. Pod koniec wieku miała już ponad 40 szybko rozwijających się gospodarstw. Po śmierci ostatniego właściciela w 1928  roku użytki rolne zostały w dużej mierze zabudowane przez dynamicznie  rozwijające się Włochy. Po upadku Powstania Warszawskiego okoliczna ludność aktywnie włączyła się w pomoc ludności stolicy transportowanej do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1951 roku, wraz z Włochami, tereny te zostały włączone w administracyjne granice Warszawy.

Ciekawostki

Główna ulica wsi Solipse. Po włączeniu wsi do miasta Włochy, nadano jej nazwę Solipska. Po dołączeniu Włoch do Warszawy w 1951 nazwę jej zmieniono na Solipsowska. W poł. 60 otrzymała nazwę dzisiejszą.
 
Stan obecny:

róg ul. Ryżowej: kapliczka.
Nr 17\19: Gimnazjum nr 112. Szkoła powstała jako Technikum Ekonomiczne. Budynek zbudowano na pocz. lat 50. Do 2004 działał tu Zespół Szkół nr 4 im. Oskara Langego: XLV Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 6, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 24. W 2004 szkoła przeniosła się na ul. Dzieci Warszawy 42. Zamiast zespołu szkół umieszczono tu gimnazjum, przeniesione z budynku SP 94 przy Cietrzewia 22a. Szkoła była mocno zdewastowana, jednak jej pracownicy zorganizowali pieniądze i siły na remont.
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)