Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Służew

Informacje

Dodaj treść

Marian Ritter von Smolan Smoluchowski (1872-1917) - fizyk. Przyszedł na świat w Vorderbrühl niedaleko Wiednia. Po ukończeniu z wyróżnieniem wiedeńskiego Collegium Theresianum studiował fizykę na miejscowym uniwersytecie, uzyskując w 1895 roku doktorat. Przez kilka kolejnych lat pracował w różnych europejskich laboratoriach (paryska Sorbona, Glasgow i Berlin). W 1899 roku zamieszkał we Lwowie. Rok później został profesorem na miejscowym Uniwersytecie im. Jana Kazimierza. Specjalizował się w fizyce klasycznej, badając szczególnie ruchy Browna (chaotyczne ruchy cząstek w cieczy albo gazie, wywołane zderzeniami zawiesiny z cząsteczkami płynu). W latach 1906-07 był dziekanem Wydziału Filozofii, rok później został członkiem korespondentem Akademii Nauk i Literatury w Krakowie. W tym samym 1908 roku otrzymał nagrodę Wiedeńskiej Akademii nauk za całokształt swojej pracy. Był zapalonym taternikiem, przewodniczącym Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1912 roku przeprowadził się wraz z rodzina do Krakowa, gdzie został wykładowcą Katedry Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był autorem ponad 100 rozpraw naukowych. Jego najważniejszym dokonaniem było stwierdzenie, jak wielka musi być ilość atomów w próbce, by móc do niej stosować prawa termodynamiki oraz sformułowanie teorii fluktuacji gęstości. Opracował jedno z równań teorii dyfuzji, znane dziś pod jego nazwiskiem.  15 VI 1917 roku został wybrany rektorem tejże uczelni, niestety zmarł niespełna trzy miesiące potem w wyniku zakażenia dyzenterią szalejącą wówczas w całym mieście.
 
 Spoczywa:
 Cmentarz Rakowicki w Krakowie.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Bloki osiedla Służew Fort. Powstały w poł. lat 70 XX w. wg proj. Tadeusza Mrówczyńskiego.
 Data nadania nazwy: 1972.12.20

KomentarzeKomentarze (0)