Skwer Księdza Jerzego Popiełuszki

Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Mirów

Informacje

Dodaj treść

Jerzy Aleksander Popiełuszko imię świeckie: Alfons (1947-1984) - kapelan warszawskiej  "Solidarności", błogosławiony Kościoła katolickiego. Pochodził z Okopów  niedaleko Suchowoli na Podlasiu, studiował w Wyższym Metropolitarnym  Seminarium Duchownym w Warszawie. 28 V 1972 roku otrzymał święcenia  kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Początkowo związany z  parafią w Ząbkach, w 1975 roku znalazł się w Aninie a po trzech latach  służby znalazł się w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego  15. Następnie został przeniesiony do kościoła św. Anny przy Krakowskim  przedmieściu by w 1980 roku powrócić na Żoliborz, tym razem do kościoła  św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2. Dość szybko stał się  kapelanem środowisk robotniczych odprawiającym tzw. Msze za Ojczyznę a  także msze dla robotników Huty Warszawa, stając się niekwestionowanym  przewodnikiem duchowym i kapelanem "Solidarności". Wielokrotnie  oskarżany przez władze PRL-u o działalność polityczną, odprawił mszę  pogrzebową za spokój duszy zamordowanego w V 1983 roku przez milicjantów  Grzegorza Przemyka (syna poetki i działaczki opozycyjnej Barbary  Sadowskiej) a cztery miesiące później zorganizował pielgrzymkę ludzi  pracy na Jasną Górę. Jeszcze w tym samym roku został oskarżony o  działanie na szkodę państwa i nadużywanie wolności sumienia i wyznania.  19 X 1984 roku niedaleko Górska został uprowadzony przez funkcjonariuszy  MSW a następnie zamordowany. Jego ciało po jedenastu dniach wyłowiono z  zalewu na Wiśle niedaleko Włocławka. 6 VI 2010 roku został  beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. 
 
Spoczywa:
 Podziemia kościoła św. Stanisława Kostki.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1994.05.10

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)