Skwer Adama Mickiewicza

Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Adam Mickiewicz (1798-1855) - uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów i dramatopisarzy. Obok J. Słowackiego i Z. Krasińskiego tworzył grono Trzech Wieszczów epoki romantyzmu. Urodził się w Nowogródku, studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim, ukończył też Seminarium Nauczycielskie. Założył Towarzystwo Filomatów, organizację o charakterze narodowo-patriotycznym. Podczas 4-letniego pobytu w Kownie, gdzie pracował jako nauczyciel, napisał rozprawę, za którą otrzymał tytuł magistra filozofii. Później przymusowo mieszkał na terytorium Rosji, m.in. w Moskwie i na Krymie. Ta część życia poety była inspiracją do napisania Dziadów cz. III. Podróżował także po Europie, by po nieudanej próbie powrotu do kraju osiąść na stałe w Paryżu. Ożenił się, miał sześcioro dzieci. Pracował w katedrze języków słowiański College de France, której był kierownikiem. Wygłaszał tam słynne prelekcje paryskie. Do dziś Mickiewicza uznaje się za najwybitniejszego reprezentanta Wielkiej Emigracji. Podczas pobytu w Paryżu bliski stał się mu nurt mesjanizmu. Jego ciało przewieziono do Paryża, a po 35 latach sprowadzono je na Wawel. Jego najważniejsze dzieła to (kolejność chronologiczna): Poezje t.1 w tym: Ballady i Romanse, Poezje t. II, w tym: Grażyna, oraz Dziady cz. II i IV, Sonety krymskie, Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Dziady,  cz. I (najpóźniej wydana), Konfederaci barscy. Po 20 latach przeniósł się na Krym, gdzie miał tworzyć Legion Polski i Żydowski przeciwko Rosji, jednak zmarł, prawdopodobnie na cholerę w Konstantynopolu.
 
 Spoczywa:
 Krypta na Wawelu (od 1890 roku).
 
 Upamiętnienia:
 al. Jerozolimskie 32 - popiersie dłuta A. Pruszyńskiego na fasadzie budynku.
 ul. Krakowskie Przedmieście - pomnik dłuta Cypriana Godebskiego z 1899 roku (odtworzony po zniszczeniach wojennych w 1950 roku).
 
Do 1916.04.01 był patronem dzisiejszej ul. Olgierda, do 1954.05.20 ulic: Brzostowskiej, ks. J. Chrościckiego, Dzierżoniowskiej, Kożuchowskiej, Stromej, Sycowskiej oraz Żwanowieckiej, do 1960.05.05 ul. Maryli, do 1960.10.14 ul. Pielgrzymów, do 1979.01.01 ul. Władysława Jagiełły a do 1992.02.20 ul. Telimeny. Jego imię nosiła kiedyś również ul. Grażyny.

Ciekawostki

KomentarzeKomentarze (0)