Położenie

Dzielnice
Włochy
Osiedla
Stare Włochy

Informacje

Dodaj treść

Popularny - cieszący się rozgłosem, powszechnie znany i używany. Nazwa ulicy z założenia  miała ją zapewne charakteryzować.

Ciekawostki

Stan obecny:
Nr 16: willa. Jej przedwojennym właścicielem prawdopodobnie był Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski (1888-1938) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, dowódca 1. Pułku Ułanów. Był uczestnikiem wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, zasłynął zdobyciem Wilna.Od 1929 roku oficjalnie mieszkał w Krakowie, pełniąc tam obowiązki prezydenta miasta (1931-33) i wojewody lwowskiego (1933-37). Był prezesem Związku Oficerów Internowanych. 
Nr 46: Kościół parafialny Matki Boskiej Saletyńskiej. Powstał jako kaplica w 1934, przeniesiona z ówczesnej ul. mikowej (dziś księdza Chruścickiego), gdzie budowano nową świątynię. Po wojnie dorobiono jednak ceglano-żelbetową fasadę z dwiema wieżami proj. Henryka Goetzena.

 

Data nadania nazwy: 1954.04.12.
Wcześniej nosiła imię Tadeusza Kościuszki.

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=79f356c59b1680afcdde0e051ce99963& 2022-09-13 21:22:50

ky7djn

Zdjęcie
h=79f356c59b1680afcdde0e051ce99963-
2022-05-02 07:51:10

gmgs4zfe