Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Sadyba

Informacje

Dodaj treść

Aleksander Rembowski (1847-1906) - prawnik, historyk, Pochodził z podkaliskiego Klonowa, ukończył Szkołę Główną w Warszawie a następnie studia doktoranckie w Heidelbergu na tamtejszym uniwersytecie. W 1876 roku ponownie zamieszkał w stolicy, redagując tu "Bibliotekę Umiejętności Prawniczych". Po dziesięciu latach został kierownikiem Biblioteki Ordynacji Krasińskich, dla zbiorów której udało mu się zdobyć z prywatnych kolekcji fragmenty archiwów króla Jana Kazimierza a także prywatne dokumenty rodu Ossolińskich. Równocześnie aktywnie działał w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, zostając w 1888 roku wybranym naczelnikiem jego Sekcji Czytelni Bezpłatnych. Funkcję tę pełnił przez jedną kadencję a wybrany ponownie po czterech latach przekazał ją Adolfowi Suligowskiemu. Był jednym z najbardziej znanych bibliofilów warszawskich, posiadającym w swych zbiorach cenne dokumenty z czasów Sejmu Wielkiego. Swoją pierwszą pracę naukową ogłosił w 1873 roku - jeszcze podczas studiów doktoranckich - było to "O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa". Później publikował prace historyczne, stając się wraz z Adolfem Pawińskim, Tadeuszem Korzonem i Władysławem Smoleńskim czołowym przedstawicielem warszawskiej szkoły historycznej, która opracowała teorię odrodzenia państwa polskiego w upadku, wg której w dawnej rzeczypospolitej dokonały się pozytywne zmiany we wszystkich dziedzinach życia, jednak kontynuacja ich została przerwana przez zaborców. W swym dorobku miał zarówno prace historyczne, (m.in. "Konfederacja i rokosz w dawnym prawie polskim", "Jan Ostroróg i jego memoriał", "Rokosz Zebrzydowskiego", "Stanisław Leszczyński jako statysta"), jak i prawnicze ("Historia prawa wieczysto-czynszowego"). W latach 1901-06 opublikował 3-tomowy wybór swoich pism. Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
 Cmentarz Powązkowski, kw. 84, rz. IV.

Ciekawostki

Powstał w latach 1924-39 jako część projektu Tadeusza Tołwińskiego, T. Tołłoczki i A. Więckowskiego pod nazwą miasto-ogród Czerniaków.
 Stan obecny:
 Data nadania nazwy
: 1930.03.13

KomentarzeKomentarze (0)