Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Młynów

Informacje

Dodaj treść

Nazwa upamiętnia miejsce na Woli, w którym wybierano królów, m.in.: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ciekawostki

Stan obecny:
Pole elekcyjne. U zbiegu dzisiejszych ulic Płockiej, Sołtyka i Obozowej mieściło się pole elekcyjne, na którym wybierano króla Polski. Wybrano tu 10 władców Polski (Stefan Batory w 1575, Zygmunt III Waza w 1587, Władysław IV w 1632, Jan Kazimierz w 1648, Michał Korybut Wiśniowiecki w 1669, Jan III Sobieski w 1674, August II Mocny w 1697, Stanisław Leszczyński w 1704 i 1733, Stanisław August Poniatowski w 1764). Składało się z okopu, czyli placu otoczonego wałem i rowem z miejscami dla poszczególnych województw. W okopie znajdowała się szopa, wznoszona i rozbierana przy każdej okazji. W szopie debatował senat, pod gołym niebem zaś koło rycerskie.

Pomnik Electo Viritim. Stanął 19.06.1997 w miejscu, gdzie stała szopa senatorska. Pomnik wykonał Stanisław Michalik. Kolumna pochodzi z pałacu Kronenberga, rozebranego w 1962. Pomnik czekał 10 lat na postawienie, do 400-lecia stołeczności Warszawy, leżał wzdłuż zamku królewskiego. Na szczycie kolumny umieszczona jest korona królewska i 3 postacie interreksa (prymasa, pełniącego rolę monarchy w czasie bezkrólewia), senatora i posła, symbolizujące pojednanie. Kolumna ma być otoczona kamiennym kręgiem z tablicami (kiedyś).

 

Data nadania nazwy: 2010.10.07

KomentarzeKomentarze (0)