Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stegny

Informacje

Dodaj treść

Aleksander Kazimierz Patkowski (1890-1942) - społecznik, podróżnik, pedagog, bibliotekarz, "ojciec regionalizmu polskiego". Przyszedł na świat w podopatowskim Ożarowie, uczęszczał do gimnazjum w Sandomierzu (usunięty za udział w strajku szkolnym) i Warszawie (Gimnazjum P. Chrzanowskiego), studiował polonistykę, filologię klasyczną oraz anglistykę na uniwersytetach we Lwowie oraz Krakowie. Podczas I wojny światowej był legionistą, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej był komendantem Powiatowej Straży Obywatelskiej w Sandomierzu. Od 1917 roku był członkiem a później prezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1923 roku zamieszkał w Warszawie przy ul. Narbutta 37. Początkowo był Dyrektorem Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego a następnie studium dla słuchaczy b. Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie. Ponadto pełnił obowiązki dyrektora Towarzystwa Urządzeń Szkolnych i Laboratoryjnych „Urania. Od 1928 roku pracował w  Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, gdzie odpowiadał za resortową bibliotekę. W latach 1924-34 był redaktorem miesięcznika "Polska Oświata Pozaszkolna" oraz kwartalnika "Nauka i Szkoła", opracowywał też hasła do  „Słownika Geograficznego Państwa Polskiego. Przez wiele lat był wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i redaktorem jego miesięcznika "Ziemia". Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych z zakresu literatury (m.in. "Życie i artyzm Henryka Sienkiewicza", "Gilbert Keith Chesterton"), szkolnictwa ("Oświata pozaszkolna we Włoszech", "Wychowanie pokolenia w duchu demokratycznej idei współdziałania" ) oraz regionalizmu ("Idee przewodnie regionalizmu"). Był laureatem Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury. Od 1928 roku mieszkał tak w stolicy, jak i w Sandomierzu, w którym uczył w założonym przez siebie gimnazjum. W 1941 roku został aresztowany w Warszawie przez gestapo prawdopodobnie za udział w tajnym nauczaniu. Osadzonego na Pawiaku poddano brutalnym przesłuchaniom, po czym został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie został zamordowany.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1986.05.30

KomentarzeKomentarze (0)