Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Nowolipki

Informacje

Dodaj treść

Jan Paszyn (1892-1937) - działacz ruchu robotniczego, komunista, z zawodu ślusarz. Urodził się w Stawiskach niedaleko Kolna, w stolicy znalazł się prawdopodobnie ok. 1910 roku. Tu w 1913 roku został członkiem        Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, w 1918 roku Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (oddział Warszawa Jerozolimska) a po dwóch latach członkiem Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Polski. Z jej ramienia stał na czele licznych wieców i manifestacji robotniczych. Od V 1925 roku został awansowany na członka jej Komitetu Centralnego. W 1929 roku został odsunięty od władzy i uwięziony, by po trzech latach - w ramach wymiany więźniów - zostać wysłanym do Moskwy. W 1935 roku był tam jednym z reprezentantów KPP na VII kongresie Międzynarodówki Komunistycznej. Dwa lata później - w trakcie czystek stalinowskich - padł ofiarą prowokacji i został skazany na śmierć. Zrehabilitowany w 1956 roku.
 
 Jego nazwisko od wielu lat znajduje się na listach patronów do dekomunizacji.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy:
1964.06.29

KomentarzeKomentarze (0)