Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Marymont-Potok

Informacje

Dodaj treść

Jan Chryzostom Pasek herbu Doliwa (1636-1701) - najsłynniejszy polski pamiętnikarz barokowy. Pochodził z Węgrzynowic położonych niedaleko Rawy Mazowieckiej, w której ukończył Kolegium Jezuickie. Jako siedemnastolatek wstąpił do wojska, walcząc m.in ze Szwedami u boku hetmana Stefana Czarnieckiego. Dopiero po 1667 roku osiadł we wsi Smogorzów a później - po ślubie z bogatą wdową - w Olszówce Starej (obie w dzisiejszym województwie świętokrzyskim). Prawdopodobnie wówczas to (czyli po 1689 roku) zaczął spisywać swoje "Pamiętniki", które - podzielone na dwie części: żołnierską (1655-1666) i ziemiańską (1667-1688) - ukazały się dopiero w 1836 roku. Były mieszanką różnych stylów i form literackich, pisane językiem potocznym, często rubasznym, wymieszanym z licznymi wyrażeniami łacińskimi. Znany był ze swych nieustannych procesów sąsiedzkich, pięciokrotnie skazywanym na banicję a pod koniec życia został nawet pozbawionym czci i dobrego imienia, czyli infamisem. Zmarł w Niedzieliskach.
 
 Spoczywa:
 Zapewne w klasztorze Sercanów w Stopnicy.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1933.12.14

KomentarzeKomentarze (0)