Położenie

Dzielnice
Włochy
Osiedla
Paluch

Informacje

Dodaj treść

Paluch - wzmiankowany już w XVII w. folwark w powiecie warszawskim (gmina Wilanów, parafia Służew), położony między Gorzkiewkami a Okęciem. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego liczył zaledwie 17 mieszkańców żyjących w 1 domu. Pół wieku później stały tu już łącznie trzy domy, liczba jego mieszkańców wyniosła 49 a powierzchnia ok. 280 ha (579 mórg ziemi dworskiej). W dwudziestoleciu międzywojennym część jego terenów wykupiło miasto Warszawa, tworząc na nich i na części terenów Okęcia port lotniczy, przeniesiony z Pól Mokotowskich. Do wybudowanych budynków w 1936 roku przeniesione zostały Państwowe Zakłady Lotnicze, zaś jego pracownicy zamieszkali w pobliskich domkach Towarzystwa Osiedli Robotniczych. W 1945 roku pozostałe tereny zostały włączone w skład gminy Okęcie, z którą sześć lat później znalazły się w granicach administracyjnych stolicy. Dziś znaczną część obszaru na południe od terenów Portu Lotniczego im. Chopina zajmują ogródki działkowe.

Ciekawostki

Stan obecny:
Nr 2: "Na Paluchu". Warszawskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Największe schronisko dla bezpańskich psów w Warszawie i jedno z większych w Polsce. Powstało w 1953 r., było wówczas pierwszą tego rodzaju placówką na terenie stolicy.
 
 Data nadania nazwy:
2000.08.28 jej północny fragment przemianowano na ul. Jamesa Gordona Bennetta. 2001.04.09 uregulowano jej przebieg, łącząc z ul. Logiczną i końcowym fragmentem ul. Na Skraju.

KomentarzeKomentarze (0)