Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Krystyna Matysiakówna ps.Krysia (1922-1944) - działaczka komunistyczna. Urodziła się i mieszkała w Warszawie, na Żoliborzu. Jej rodzice - Józef (1896-1944) i Adelajda (1898-1944) - należeli do organizacji komunistycznych, starsza siostra Janina Anna (1918-1936) była była sekretarzem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej na Marymoncie. Już w dzieciństwie była członkiem organizacji "Pionier", zrzeszającej młodzież o skrajnie komunistycznych poglądach. Po wybuchu wojny zasiliła szeregi Towarzystwa Przyjaciół ZSRR (później Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR). Aktywnie uczestniczyła w pomocy radzieckim jeńcom. Była radiotelegrafistką w Komitecie Centralnym Polskiej Partii Robotniczej. Gdy Niemcy zlokalizowali punkt nadawczy w podwarszawskiej wówczas Salomei została zatrzymana wraz z rodzicami podczas nadawania depesz. Ojciec zginął podczas próby ucieczki, zaś ona wraz z matką zostały aresztowane i poddane brutalnym torturom na Pawiaku i w al. Szucha, po czym rozstrzelane w ruinach getta i pogrzebane w niewiadomym miejscu.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Data nadania nazwy:
1960.05.05

KomentarzeKomentarze (0)