Marcina Poczobutta-Odlanickiego

Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Marcin Poczobutt-Odlanicki herbu Pogonia, SJ (1728-1810) - matematyk, astronom, jezuita. Pochodził z podgrodzieńskiej Słomianki, kształcił w szkołach prawie całego kontynentu - od Czech po Włochy i Francję. W 1764 roku został profesorem matematyki i astronomii Uniwersytetu Wileńskiego, w latach 1780-99 pełniąc równocześnie obowiązki rektora tej uczelni. Pod auspicjami Komisji Edukacji Narodowej zreformował litewskie szkolnictwo. Doprowadził do ukończenia budowy Wileńskiego Obserwatorium Astronomicznego, czyniąc z niego jeden z najważniejszych ośrodków naukowych Europy - dokonał tu m.in. 60 wyznaczeń pozycji Merkurego i odkrył konstelację gwiezdną nazwana na cześć króla Stanisława Augusta "Ciołkiem Poniatowskiego". Od 1766 roku nosił zaszczytny tytuł astronoma królewskiego, za swoje zasługi odznaczony został Orderem Orła Białego oraz Orderem Świętego Stanisława. Zmarł w klasztorze jezuitów w Dyneburgu, w którym osiadł w 1807 roku.

Ciekawostki

Stan obecny:

 

Data nadania nazwy: 1926.09.27

KomentarzeKomentarze (0)