Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Ksawerów

Informacje

Dodaj treść

Oskar Ryszard Lange (1904-1965) - działacz ruchu robotniczego a potem państwowy, ekonomista. Pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczał do Szkoły Handlowej Kupiectwa Łódzkiego, gdzie założył Związek Polskiej Młodzieży Socjalistycznej. Studiował w Poznaniu oraz Krakowie, od 1927 roku był członkiem PPS, jednak jako zwolennik rewolucyjnego marksizmu był wielokrotnie pouczany a nawet zawieszany w prawach członka. Za znakomite wyniki naukowe otrzymał stypendium, dzięki któremu wyjechał do Londynu a stamtąd do USA, gdzie dość szybko został wykładowcą uniwersyteckim w Chicago. Podczas II wojny światowej był gorącym zwolennikiem polityki generała Władysława Sikorskiego dążącego do porozumienia polsko-radzieckiego. Od 1943 roku prowadził szeroko zakrojoną kampanię przybliżającą tę sprawę a w 1944 roku prezydent Roosevelt wysłał go na specjalne rozmowy do Józefa Stalina. W latach 1945-46 pełnił obowiązki ambasadora PRL w Waszyngtonie, później przez rok był pierwszym delegatem Polski do ONZ. Równolegle był członkiem Rady Naczelnej PPS a po powrocie do kraju został w 1948 roku członkiem Komitetu Centralnego PZPR. Był posłem na Sejm Ustawodawczy, zasiadał też w parlamencie pierwszych czterech kadencji. Wykładał na UW oraz SGPiS (w latach 1952-55 również rektorem tej uczelni), specjalizując się w zakresie ekonomii politycznej, statystyki, ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej. W swym dorobku naukowym miał takie publikacje, jak "Ekonomia polityczna" oraz "Wstęp do ekonometrii". Zasłynął apologetycznym referatem wygłoszonym po śmierci Stalina, zatytułowanym "Ostatni wkład Józefa Stalina do ekonomii politycznej". Zmarł w Londynie, podczas leczenia gruźlicy kości.

Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. 28 A, rząd TUJE (Aleja Zasłużonych), miejsce 16/17.

Ciekawostki

Powstała w latach 70 XX w. w trakcie budowy osiedla Domaniewska.

Stan obecny:

nr 2,4,6,8: Bloki Osiedla Domaniewska. Między ul. Langego a al. Niepodległości po stronie al. Wilanowskiej. Powstały w 1970-7 wg proj. Tadeusza Mrówczyńskiego. Jest to 17 bloków z ok. 7.000 mieszkańców. Szkoła, 2 przedszkola i 2 pawilony handlowe.

Data nadania nazwy: 1972.12.20

KomentarzeKomentarze (0)