Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Targówek Fabryczny

Informacje

Dodaj treść

Są trzy postaci o tym imieniu.
Anna Holszańska (? - 1458) - księżna mazowiecka. Była żoną księcia Bolesława III. W 1428 roku, już jako wdowa, otrzymała ziemię warszawską z tytułu dożywocia. W 1444 roku założyła szpital św. Ducha przy kościele św. Marcina, dziesięć lat później osadziła w tym mieście oo. Bernardynów, fundując im konwent i kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Znana ze swej działalności filantropijnej, wielokrotnie wspomagała kolegiatę św. Jana.

Anna Radziwiłłówna (1476-1522) - księżna mazowiecka. Matka ostatnich książąt mazowieckich - Stanisława i Janusza. W 1504 roku na sejmie piotrkowskim - po uprzedniej rocznej regencji - uzyskała dla swoich synów nadanie m.in. ziemi warszawskiej. Przez kilkanaście lat swoich rządów przyczyniła się do rozwoju tego miasta, m.in. zabiegała o założenie biskupstwa i nie zgadzała się na wcielenie tych terenów do Korony. Po wielkim pożarze miasta na 15 lat zwolniła mieszkańców z opłaty świadczeń, aby za te pieniądze mogli odbudować domy i zabezpieczyć je na przyszłość. w 1518 roku rządy przejął starszy z jej synów a ona wyjechała do zamku w Liwie, gdzie zmarła.

Spoczywa:
Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Nagrobek wystawiony przez syna Stanisława.

Upamiętnienia:
ul. M. Kasprzaka 17, obok pawilonu nr 2 - teren Szpitala Wolskiego - głaz z wykutym napisem pamiątkowym o fundacji szpitala (ustawienie - `50-tych XX w.).

Anna Odrowążowa (1498-1557) - księżna mazowiecka, córka wspomnianej wyżej Anny Radziwiłłówny. Na kartach historii miasta pojawiła się w 1526 roku, po śmierci ostatniego ze swoich braci. Choć obwołała się "jedyną księżną, dziedziczką Mazowsza", to panujący Zygmunt I Stary wcielił te ziemie do Korony. Osiadła wówczas w tzw. Dworze Mniejszym na Zamku Królewskim a w 1536 roku poślubiła Stanisława Odrowąża - ówczesnego wojewodę podolskiego.

Ciekawostki

Ulica powstała po parcelacji wsi Targówek (do XVIII w. Targowe Małe) w 1840. Przed wojną mieścił się tu posterunek-strażnica policji państwowej.

Stan obecny:

róg ul. Zabranieckiej: kapliczka.
 

Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)