Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Koło

Informacje

Dodaj treść

Jest kilka postaci związanych z Mazowszem a noszących to imię.

Janusz I (1346-1429) - książę czerski, twórca dzielnicy czersko-warszawskiej. Był synem Ziemowita III, bratem Ziemowita IV. Po śmierci ojca w 1381 roku został posiadaczem ziem: warszawskiej, nurskiej, liwskiej, łomżyńskiej, ciechanowskiej, wyszogrodzkiej oraz zakroczymskiej. Już w 1373 roku - jako książę warszawski - złożył hołd lenny Ludwikowi Andegaweńskiemu, dziesięć lat później królowej Jadwidze a w 1387 roku Władysławowi Jagielle. Był uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem, po jej zakończeniu dziękując królowi w imieniu wojska oraz całego narodu. Jego największe zasługi dla Warszawy to przede wszystkim przeniesieniu tu swojej głównej siedziby z Czerska (1406), lokacja Nowej Warszawy (1408), druga lokacja miasta na prawie chełmińskim (1413) a wcześniej nadanie kilku przywilejów, m.in. na budowę łaźni (1376), prawo chełmskie dla Solca (1382) czy uposażenie Szpitala św. Ducha (1388). Znacznie rozbudował miasto, ukończywszy pierwszą linię murów miejskich a na poprowadzenie dwu kolejnych wydał specjalne ulgi podatkowe. Rozbudował również zamek, wznosząc Dwór Mniejszy a z kościoła p.w. św. Jana uczynił kolegiatę, w podziemiach której spoczął po śmierci w Czersku.

Janusz II (1455-1495) - ostatni książę płocki. Był pogrobowcem, synem księcia Bolesława IV. Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka był kandydatem do korony. Po przegranej odstąpił miasto Warszawę wraz z ziemiami swojemu bratu Konradowi III.

Janusz III (1502-1526) - ostatni książę mazowiecki z rodu Piastów. Był młodszym synem Konrada III. Samodzielne rządy sprawował dopiero po śmierci swojego brata Stanisława w 1524 roku. Niedługo potem wybuchł tzw. tumult warszawski (wystąpienie pospólstwa przeciwko radzie miejskiej), pod naciskiem którego zmuszony był zatwierdzić artykuły dotyczące handlu oraz porządku miejskiego i wydać edykt, w którym zwiększał uprawnienia ludu Warszawy a także dopuszczał jego udział we władzach miasta. Zmarł prawdopodobnie otruty, spoczął w kolegiacie św. Jana. Po jego śmierci księstwo zostało wcielone do Korony.

Ciekawostki

Na początku nazywała się Szosą Wojenną lub Szosą Forteczną. Była niezwykle kręta i znacznie dłuższa, wybrukowana kocimi łbami. Tworzyła wtedy granicę miasta w latach 1916-51. Później zmieniono nazwę na Trakt Kiejstuta, ale na Bródnie była już taka nazwa. W połowie lat 30 XX w. puszczono tędy jednotorową linię tramwajową do Boernerowa o numerze B. Planowano uczynić z ulicy arterię połączonej z pl. Wilsona i Bródnem, ale nic nie wyszło z tych planów. Na rogu Księcia Janusza i Górczewskiej mieściło się gospodarstwo ogrodnicze Gebethnera. W czasie powstania ulicę osłaniało zgrupowanie por. Ostoi, które jednak zanim przyjęło pozycje bojowe, zostało zmiecione przez czołgi i artylerię niemiecką w ciągu zaledwie godziny.

Stan obecny:

Bloki osiedla Koło-Górczewska. Powstały w 1960-5 wg proj. Krzysztofa Lacherta i Lecha Zaborskiego. Między Brożka a Górczewską.

Bloki osiedla Mszczonowska. Powstały w 1970-5 wg proj. Krzysztofa Stańczyka. Nazwane Mszczonowska, bo ta ulica miała być poprowadzona z Ochoty przez Wolę i osiedle miało stać wzdłuż niej. Nazwa mocno na wyrost, bo przedłużenie Mszczonowskiej nigdy nie powstało... Na zachód od ulicy.

Nr 8\14: Blok osiedla Koło-Górczewska. Powstał ok. 1960-5 wg proj. Krzysztofa Lacherta i Lecha Zaborskiego.

Nr 16\20: Blok osiedla Koło-Górczewska. Powstał ok. 1960-5 wg proj. Krzysztofa Lacherta i Lecha Zaborskiego.

Nr 23: Blok mieszkalny. Powstał w 2005-6. Ma 8 pięter, w przyziemiu sklepy: Carrefour Express, fryzjer FactoryStyle.

Nr 28: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 30: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 30a: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 32: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 32a: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 34: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 36: Domek jednorodzinny. Powstał w latach 50 dla rodzin przodowników pracy wg określonego schematu. Na 90 m2 mieściły się łazienka, kuchnia i salonik z wyjściem do ogródka, a na Pietrze sypialnie.

Nr 38:

Nr 39:

Nr 41\43:

Nr 45\47:

Nr 47b:

Nr 60:

Nr 62:

Nr 64:

Nr 66:

Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)