Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Jerzy Aleksander Popiełuszko imię świeckie: Alfons (1947-1984) - kapelan warszawskiej "Solidarności", błogosławiony Kościoła katolickiego. Pochodził z Okopów niedaleko Suchowoli na Podlasiu, studiował w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 28 V 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Początkowo związany z parafią w Ząbkach, w 1975 roku znalazł się w Aninie a po trzech latach służby znalazł się w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego 15. Następnie został przeniesiony do kościoła św. Anny przy Krakowskim przedmieściu by w 1980 roku powrócić na Żoliborz, tym razem do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2. Dość szybko stał się kapelanem środowisk robotniczych odprawiającym tzw. Msze za Ojczyznę a także msze dla robotników Huty Warszawa, stając się niekwestionowanym przewodnikiem duchowym i kapelanem "Solidarności". Wielokrotnie oskarżany przez władze PRL-u o działalność polityczną, odprawił mszę pogrzebową za spokój duszy zamordowanego w V 1983 roku przez milicjantów Grzegorza Przemyka (syna poetki i działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej) a cztery miesiące później zorganizował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Jeszcze w tym samym roku został oskarżony o działanie na szkodę państwa i nadużywanie wolności sumienia i wyznania. 19 X 1984 roku niedaleko Górska został uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW a następnie zamordowany. Jego ciało po jedenastu dniach wyłowiono z zalewu na Wiśle niedaleko Włocławka. 6 VI 2010 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI.
Spoczywa:
Podziemia kościoła św. Stanisława Kostki.

Ciekawostki

Powstała w latach 30 XX w. jako trakt na osi północ  południe jako ul. Stołeczna. Budowę, skończoną w 1939 na al. Wojska Polskiego, wraz z wiaduktem nad torami ukończono jednak dopiero w 1959. Na przecięciu z ul. Krasińskiego planowano utworzyć pl. Cecory. W 1952 zabudowano ulicę modernistycznymi kamienicami, puszczono linię tramwajową i zbudowano dwie nitki szosy. Nazwę Stołeczna w latach 90 XX w. zmieniono na dzisiejszą, co wywołało niemałe kontrowersje.

Stan obecny:
Nr 1,3,3a,7: Osiedle Serek Żoliborski. Powstał w 1958-61 wg proj. Jacka Nowickiego
Nr 5: Zespół Szkół Nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej. Powstało we IX 1999.
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej. Jest kontynuatorem założonego w 1935 roku na Żoliborzu Oficerskim Gimnazjum Żeńskiego im. Aleksandry Piłsudskiej. Nr XVI szkoła otrzymała trzy lata później. Podczas okupacji hitlerowskiej odbywało się tu tajne nauczanie, w 1945 roku - wspólnie ze Szkołą Męską im. J. Poniatowskiego - rozpoczęła działalność przy pl. Inwalidów. Następnego roku szkoła wybrała swoją patronkę. W 1957 roku znalazła się w obecnym gmachu, w którym do 1968 roku działała również Szkoła Podstawowa nr 267 (niegdyś 16).
Gimnazjum nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej. Powstało we IX 1999 roku. Imię patronki przyjęło 25 IV 2002 roku.
Nr 14: Blok WSM. Powstał w 1940-8 wg proj. Barbary i Stanisława Brukalskich.
Kapliczka. Wolno stojąca, z figurą Matki Boskiej na cokole-kamieniu.
Nr 17c: Blok osiedla Sady Żoliborskie. Powstał w 1954-5 wg proj. Haliny Skibniewskiej i A. Wadowskiego. Wicemister Warszawy 1965.

 

Data nadania nazwy: 1993.10.06.
Wcześniej nazywała się Stołeczna. 2005.10.28 jej niewielkiej odnodze prowadzącej do ul. J. Słowackiego nadano imię Hanny Czaki.

KomentarzeKomentarze (0)